Artiklar - J.P. Bladet

Ordförande har ordet!
Föreningen J.P. Johansson Sällskapet har till uppgift att sammanföra personer med intresse för
J.P. Johansson och hans verksamhet samt – sammanställa hand patent och industriella gärning –

sammanställa hans kommunalpolitiska gärning och föreningsverksamhet – samt uppliva och levande-
göra minnet av honom.

 Ja detta var första paragrafen i våra stadgar. Vi flesta känner väl till dessa. En påminnelse skadar
 aldrig. I år tänker vi verkligen se till att så blir fallet. Siktar in oss på att synas mycket mera i
kommunen. Vi har redan startat med Håkan Walls grundliga beskrivning av Bahco i Enköpings
Posten. Sagan om Bahco, varannan lördag. Dessa artiklar kommer att sammanföras och om-
redigeras i en bok som beräknas utkomma den 14 juni 2008. Här nedan en minneslista från
styrelsen om vårt utökade verksamhet:


17 april             Årsmöte i Bahcos matsal. Information om Bahcos utveckling och framtid.


17 maj               Den sedvanliga vårutflykten går i år till Stockholm. Besök i Stadshuset och                  
                          Riddarhuset, en heldagsutflykt.


26maj-1juni      Kulturveckan. Vi deltar med information om vår verksamhet. Lotteri om Bahco
                          verktyg.                   


6 juni                Nationaldagen i Skolparken. Miniutställning.

 

12 juni              Festligheter på Joar Blå under kvällen i samband med Bahco dagen 14 juni.


14 juni              Den stora Bahcodagen. Plats blir Stora Torget, Enköpings Museum, Upplands Museet
och J.P. Museet. På torget kommer det att vara några bildspel om Bahco och de som  arbetade där under många år. Frågor kommer att bevaras av oss från J.P. Johansson  Sällskapet. Enköpings Museum visar intressanta föremål och bilder.  Boken, ”Sagan om Bahco” kommer att säljas, ca 250 kr. Allt kommer att inrymmas   i det största tältet som någonsin funnits på Stora Torget.

Totte Wallin är konferencier.
Enköpings Kommun står som värd för evenemanget.


13 aug              Järnhandelns Intresseförening förlägger sitt årsmöte på vårt museum.
 Program ej fastställt.


23 aug              J.P. Johanssons Dag på Stora Torget. Sedvanligt program. Ewert Moulin med
 ensemble, Björn Lindström, SM i Skiftnyckelhantering med mera.


30 aug              Regementets Dag. Vi medverkar med information. Samarbete med Lednings-
 regementet har inletts.

 
7 sept.              Järnhandelns Dag på Skansen.


13 sept.            Deltar med utställning och information på  Upplandsmuseet i Uppsala.


7-17 nov           Vårt stora arrangemang, Argentina med besök på Bahcos fabrik.

 

Ja, så ser vårt program ut för 2008, just nu. Eventuellt kan ytterligare tillkomma.

Jag hoppas ni besöker något av dessa begivenheter och stöder vår verksamhet.

Allt sker i J.P. Johanssons anda och det mesta i Skiftnyckelstaden Enköping.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dir. Brynges besök i smedjan.
En dag på hösten 1969 eller möjligen 1970 kom ett telefonsamtal till mej på mitt kontor på
Bahco Verktyg. Det var dir. Hannes Brynge som undrade om jag hade tid att prata med honom,
vilket jag naturligtvis hade. Han hade hört talas om den nya metoden att smida skiftnyckelskaft
i press istället för hejare och han undrade över hur det gick till. Om några dagar önskade han
få besöka smedjan men han ville att jag i korthet i telefon skulle berätta om detta, så han var
mer förberedd vid besöket. Jan nämnde att den här typen av smidespress var det amerikanarna
som konstruerade och började tillverka i slutet av 1930-talet.

Men den vid Bahco Verktyg aktuella pressen var tillverkad i England vid företaget MASSEY i
Manchester och hade en presskraft på 1000 ton. Det är ett mycket stort gjutet stativ med
likaså stor excenteraxel. På den högra axeländen sitter det stora svänghjulet med den inbyggda luftlamellkopplingen och på den vänstra änden en kraftig luftlamellbroms. Huvudprincipen vid
smidningen är att det behövs endast ett slag i varje verktyg (gravyr) och att endast 2 alternativ
3 verktyg används. Detta och slidens korta slaglängd (ca 30 cm) bidrar till att en mycket hög

produktionstakt erhålls. För att utnyttja dessa massproducerande pressar krävs att varma ämnen
kan tillföras i rätt takt och mängd. Då kom den elektriska högfrekvensmetoden eller induktions-

värmningen, som den också kallades, till användning, men först 1968 vad Bahco.

Tidigare fanns 2st 1,5m långa oljeeldade ugnar som ersattes av den nu installerade 0,5 m långa högfrekvensugnen. Samtidigt kunde momentet med slaggborstningen av ämnena, tas bort.
Slaggens som bildas i oljeugnarna är tjock och klibbig, däremot är slagg bildad i högfrekvensugn
tunn och torr och släpper materialet lätt. Denna slaggbrytning sker nu samtidigt med profilslaget
i första verktyget i pressen. Brynge tyckte det lät intressant och hoppades att snart kunna göra
ett besök i smedjan.

Han nämnde att han hade vissa problem med hälsan bland annat att gå. Han hade ett bestämt
önskemål att besöket skulle ske så obemärkt som möjligt och utan fotografer eller andra personer.

Några dagar senare hämtade jag Brynge och frun vid Fannalund i min bil och körde upp till stora
porten vid smedjans verktygsförråd. Därifrån till den aktuella smidespressen var det ca 50m vilket
Brynge ansåg sig klara. Väl ute ur bilen tog han ett stadigt grepp om min högra arm och sin köp i
sin högra hand. Vi gick sakta mot pressen med fru Brynge steget bakom oss och stannade framför

pressen där produktionen var i full gång. Här kunde Brynge se hela smidesprocessen med de tre

verktygen (förbockning, inkl. slaggbrytning, förformning och färdigsmidning).

Han såg även hur smeden med sin korta tång tog i det varma ämnets tånghåll som han sedan
höll i hela tiden under smidningen med ett slag i varje verktyg (gravyr). Smedens tånggrepp om
ämnets tånghåll bidrog i högsta grad till den snabba flyttningen mellan gravyrerna samtidig som
lidens korta slaglängd (ca 30cm) och snabba slagantal bidrog till den höga produktionstakten.
Vi gick sedan några meter till vänster om pressen där den elektriska högfrekvensvärmaren
”ugnen” och magasinet för de klippta ämnena var installerad. De klippta ämnena var travade
på varandra i magasinet där den understa ”puschades” stegvis igenom ugnen fram till smeden.

I ugnen låg ca 5-7 ämnen samtidigt beroende på storlek och blev successivt värmda till ca
1100 grader C.

 

Nu var Brynge nöjd men på väg ut gick vi förbi den största hejaren nr 1081 där smeden
”stora Bengt” Karlsson smidde storleken 0674. Det var en fröjd att se denne ”stora Bengt”
hur elegant och lugnt han rörde sig och hanterade hela smidesprocessen med de relativt stora
ämnena i hejaren under de ca 5-7 hejarslagen. Allt flöt så lugnt och säkert för honom.

Vi fortsatte därefter till bilen. Vid återkomsten till Fannalund satt Brynge kvar en stund.
Det var ett mycket intressant besök tyckte han. Speciellt värmningen av de klippta skift-
nyckelämnena. Det var verkligen elegant. Nu har jag fått ännu mer att fundera på.
Han undrade om jag hade möjlighet att komma hem till dem en eftermiddag följande vecka
då han ytterligare ville diskutera värmningen och smidningen av de klippta skiftnyckelämnena
med ett slag i varje verktyg. Besöket skedde några veckor senare och vi hade ett givande
samtal.

Det här var den första smidespressen och den första högfrekvensugnen av den här typen
som installerats på Bahco.


 

Bakgrund till inköpet av smidespressen.

 

När Bahco Verktyg i mitten på 1950-talet började diskutera inköp av en press för smidning av

skiftnyckelskaft väcktes frågan på ett tidigt stadium om automatisk smidning med så kallad

transfersystem. Vissa undersökningar påbörjades t ex vilken presskraft krävdes för den största
storleken av skiftnyckelskaft som man avsåg att smida i pressen. Kontakt togs med Bulten i

Hallstahammar om provsmidning i deras största press med presskraft på 1800 ton.
Provsmidningen visade på ca 1350 tom för skaft 0673.

Diskussioner togs också upp med Massey som ansåg en press med 1500 ton var lämplig, både
för verktygsutrymme och transferinstallationen i Stockholm. De ställde ett betydligt mindre
belopp till förfogande. Ledningen i E. ställdes nu inför ett mycket svårt avgörande.
Skulle hela projektet läggas ner eller skulle man satsa på en mindre press. Man satsade då
på 1000tons pressen och lät 0673 i fortsättningen smidas i hejare. Det mindre utrymmet för


verktyg och transfersystem gav Massey mycket stora problem att klara av.

Den slutoffert som Massey gav accepterades av direktionen. Tillverkningen av pressen och

transfersystemet samt intrimningen av hela systemet med de från Enköping översända klippta
ämnena försenades. Direktionen i Stockholm var missnöjda med förseningen och berörda i
Enköping fick förelagt ett datum då projektet skulle vara i produktion i Enköping.
Förhandling mellan Bahco och Massey resulterade i att Massey behöll transfersystemet och
levererade pressen enbart för manuell smidning.

Produktionen kom igång, de första åren med manuell smidning och oljeugnar, som värmde de
klippta ämnena.

 

                                                                                      Skrivet av Gösta Söderberg
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Järnhandlarförbundet 100 år och Järnhandelnsdag på Skansen
den 9 september 2008.

 

SKANSEN (EP)

J.P. Johansson Sällskapet har i samarbete med SNA Europe (Bahco) medverkat på Järnhandlar-
förbundets 100-årsjubileum och Järnhandelnsdag på Skansen den 9 september.

 

Skiftnycklar och Rörtänger tillverkade i Enköping från slutet 1800 visades upp i jämförelse med
nya Ergonomiska Bahco handverktyg. Det var ett stort intresse för produkterna, historien och
att det finns ett museum i Enköping i J.P. Johanssons Sällskapets regi. Många av besökarna
visade intresse för J.P. Johansson Sällskapet och kommer att besöka Enköping för att bli
medlemmar i J.P. Johansson Sällskapet.

 

Det var ett flertal andra tillverkare som också visade upp sina produkter, ASSA, Hultafors och
Karlstad Redskapsfabrik.

 

I Järnhandlare Bo Jacobssons inledningstal framgick bl. a att det var ca 30 Järnhandlare i
Stockholm på 1600 talet och att Järnhandlareförbundet i samarbete med Skansen uppfört en
Järnhandel med anor från mitten av 1800 talet. Denna Järnhandel är uppförd som ett museum
på Skansen och har öppet 364 dagar på året med frivillig bemanning från olika Järnhandelsföretag

och f.d. aktiva personer inom Järnhandeln .

 

Där finns även en Mekanisk Verkstad från början av1900 talet som har remdrift och tillverknings-
maskiner som motsvarar tidigare Bahco´s Verkstäder och där kan Du även finna en hel del Bahco
Verktyg bl. a Bahco Fjäderhammare, det finns även ett Snickeri från samma tidsepok, allt detta
är värt ett besök och Du får en bra inblick på hur det gick till på den tiden att tillverka och producera.

 

För att locka till flera besökare denna Jubileumsdag underhöll Anders Lundin och Östen med
resten vilket gav många besökare och ett flertal med intresse för handverktyg.
______________________________________

Vill Ni veta mer vad som står i J.P. - Bladet?!?

Bli Medlem iJ.P. Johansson Sällskapet, 125,-/år.


  

 

Nyheter


 • 2017.05.29
  Vårresa till Strängnäs
  Torsdagen den 4 maj gjorde J.P. Johansson Sällskapet en vårresa till Strängnäs.
 • 2017.05.08
  25 års Jubileumsårsmöte
  J.P. Johansson Sällskapet hade årsmöte den 19 april för verksamhetsåret 2016
 • 2016.12.13
  Nyheter Souvenirer
  Se våra nya souvenirer
 • 2016.10.10
  Nu finns ett nytt J.P blad ute
  Läs nr1 2016
 • 2015.05.04
  Årsmöte 15 april 2015
  Traditionellt årsmöte har ägt rum i föreningen J.P. Johansson Sällskapet.
 • 2014.10.20
  Från en skiss i gips till färdig staty i brons.
  Fredagen den 15 augusti 2014 levereras statyn till Gustav Adolfs plan i Enköping. Statyn monteras på en bricka och mutter i röd granit från Bohuslän.
 • 2014.06.14
  Elever på besök
  Eleverna var mycket väl pålästa. Intresset var högt och det kom många knepiga frågor om Johan Petter som har en spännande historia och var en mycket i
 • 2014.05.27
  Vårresa Stockholm
  J. P. Johnsson Sällskapet och Enköpings Fiatelist Förening gjorde en vårresa den 17 maj till Stockholm.
 • 2014.04.29
  Årsmöte med överaskningar
  J. P. Johansson Sällskapet har haft årsmöte den 15 april i SNA Europe / Bahcos lokaler.
 • 2014.04.11
  J.P Bladet nr1 2014
  Nu kan du läsa senaste numret av J.P Bladet
 • 2014.02.26
  En film av Leif Malm
  Uppfinnaren och lilla bäcken
 • 2014.01.15
  Sagan om Bahco
  Sagan om Bahco är en nyutgiven bok av Håkan Wall, Enköping. Boken är en mycket välgjord skildring av ett välkänt världsföretags.
 • 2013.11.13
  Invigningen av nytt museum den 11 november 2013
  J. P. Johansson Sällskapets Museum har flyttat in i Enköpings äldsta kontorsbyggnad Tallbacksvägen 2.
 • 2013.10.08
  Utomhusstaty projekt av J.P. Johansson
  Utomhusstaty projektet startade för mer än 5 år sedan på en Julmarknad på Stora torget Enköping.

That is why the market for replica Ebel watches is booming. While the terms "fake," replica watches often bring up negative connotations, there is nothing cheap about most of these watches. For starters in the rolex replica sale market, know this: one can find actual used Ebel rolex replica sale or preowned one for $2,650 - $8,900. Places like Melrose Jewelers will usually give you a one-year-warranty and parts guarantee. You may be able to find used and preowned swiss replica watches on Ebay or at an auction site, but you won't be getting the warranty or safeguard on your investment that official jewelers offer. Regardless, for many buyers, $8,000 is still way too high to pay for a breitling replica sale or piece of jewelry. Kopiwatch.com offers replica Ebel Sportwave Chronograph with a 30 day money-back guarantee and a full 1 year warranty.