Historia

Föräldrar: Torparen under Fötene, Nolgården i Vårgårda, Västergötland, Johannes Johansson-Juhlin (1826-1904) och Christina Bryngelsdotter (1830-1922). Paret emigrerade 11 april 1883 till Minnesota, USA.

Född: Mån. den 12 december 1853 i en backstuga kallad Stôppatorpet, tillhörande Fötene-Nolgården. Äldst av 7 syskon.

Utbildning: Fyra klasser begränsad folkskola mellan 7 o 12 års ålder med långa uppehåll.

Första uppfinningen: En smörjkopp för Munktells i Eskilstuna år 1883. Ingick i bolagets patent.

Uppfinningar: Drygt 110 st registrerade på Patentverket.

Yrken: J.P. var först vallpojke, sedan lilldräng på granngårdar och innehade därpå följande 16 yrken: Kultorvhantlangare, eldare, järnvägsrallare, nithantlangare, nitvärmare,lokomobilmontör, smidesmästare, maskinuppsättare, ritare, konstruktör, avsynare, resemontör, värmeinstallatör, elinstallatör, fabrikör, direktör. Det första riktiga arbetet: som hantlangare vid ångmaskinen på torvfabriken i Vårgårda 1871(okt)-1872(jan).

1873: Rallare vid järnvägsbygget Hallsberg-Mjölby på hösten, därefter rallare vid SWB-bygget Västerås-Kolbäck. Där arbetade han med efterjusteringar vid Långängskrogen mellan Västerås och Dingtuna. Han bodde då i rusthåll nr 112 i Ytterhälla hos soldaten Carl Erik Wickholm-Ytterholm och dennes familj.

1874-76: Anställd vid Munktells i Eskilstuna, först som nithållare, därpå som nitvärmare och sedan som lokomobiluppsättare.

1877: Smidesmästare vid Hagbyholm i Irsta. Praktiserade en kort tid vid Västerås Mek. Verk., där han bland annat färdigställde skärapparater för slåttermaskiner till utställningen i Paris 1878.

1878-86: Avsynare, resemontör, ritare och uppfinnare vid Munktells, där J.P. konstruerade talg- o smörjkoppar (patent reg.) till cylindrar. Hösten 1881 deltog han vid installationen av den första elektriska gatubelysningen i Sverige, det var i Stockholm. J.P. skötte lokomobilen som drog generatorn. Han installerade centralfängelsets (Långholmen) första värmeledning. "Satt på Långholmen i 3 månader, men inte i någon cell", lär han själv ha sagt.

1881: (27/11) Gifte sig med en småländska från Björnasjö, Oskars församling i Kalmar län, Ingrid Matilda Johansson (26/10 1857-1/4 1914).

1886: (3/7) Hyrde smedjan vid Gustav Adolfs plan och etablerade sig som egen företagare i Enköping.

1887: (8/11) Flyttade till stadsdelen Fanna 3500 m öster om stadens centrum, startade

Enköpings Mek. Verk. och bosatte sig i Villa Fridhem. Gjorde en revolutionerande nykonstruktion till tröskverk.

1888: Uppfann den ställbara rörtången, patenterad 17 aug.

1890: Framställde klövernötningsmaskinen, ett effektivt jordbruksredskap.

1891: Invald i Svenska Uppfinnareföreningen. Vid invalet höll han föredrag om klövernötningsmaskinen.

1891: Erhöll på hösten patent på en ställbar skrufnyckel med två rörliga käftar.

1892: Utvecklade denna genom att göra den ena av skäftarna fast och anpassa verktygets utformning därefter. Skiftnyckeln, nu definitivt uppfunnen, tilläggspatentreg. den 11 maj.

1892: J.P. gav B.A. Hjorth ensamrätt på verktygsförsäljn. och tillsammans med Frans W Lindqvists uppfinning, fotogenköket med varumärket "Primus", fördes båda dessa uppfinningar ut på världsmarknaden.

1902: Bildades Enköpings Mek. Verkstad AB. B.A. Hjorth näst störste aktieägare.

1905: Villa Fannalund klart för inflyttning.

1909: Sockertången med fjäder o gripklo, registrerad 3 feb. Den uppfann J.P. efter det att han en dag kommit in i köket, grävt med lortiga fingrar i sockerskålen och fått en mild tillsägelse av sin fru.

1914: Enköpings Mek. Verkstads AB sammanslogs med AB Enköpings Maskinfabrik. Firmanamnet blev AB Enköpings Verkstäder med J.P. som vd.

1916: Företaget ombildades till dotterbolag under försälningsfirman. Intressenten o styrelseledamoten Hjorth övertog ledarskapet tillsammans med J.P.;s son Hannes Brynge (22/11 1888-6/3 1972), som två år tidigare tagit civilingenjörexamen. Aktiestockens värde: 1,4 milj.!

1916: J.P. var nu 62 år och vistades ca 3 mån. i USA, där han uppsökte sin 86-åriga moder.
Vid hemkomsten återupptog J.P. verksamheten på heltid som uppfinnare och nykonstruktör.

1919: J.P. blev färdig med utvecklingen av den s k Triplex-pendeln med svängande belysning från rörlig arm. Syftet: att förbättra förhållandena i arbetslokaler på sjukhus, kontor m m. Triplexfabriken uppfördes i Fanna.

1923: Piprensaren uppfanns av J.P. och P.G. Salwén. Patent nr 58293.

1928: Uppfann den genialiska dörrknäppet, till bl a skåpdörrar. Fabrikationen påbörjades ett år senare.

1940: J.P:s sista uppfinning, en lampställare till Triplex-pendeln, pat.reg. den 22 aug.

1943: J.P. Johansson avled i augusti och är begravd på Vårfrukyrkans gravplats i Enköping.


  

 

Nyheter


 • 2017.05.29
  Vårresa till Strängnäs
  Torsdagen den 4 maj gjorde J.P. Johansson Sällskapet en vårresa till Strängnäs.
 • 2017.05.08
  25 års Jubileumsårsmöte
  J.P. Johansson Sällskapet hade årsmöte den 19 april för verksamhetsåret 2016
 • 2016.12.13
  Nyheter Souvenirer
  Se våra nya souvenirer
 • 2016.10.10
  Nu finns ett nytt J.P blad ute
  Läs nr1 2016
 • 2015.05.04
  Årsmöte 15 april 2015
  Traditionellt årsmöte har ägt rum i föreningen J.P. Johansson Sällskapet.
 • 2014.10.20
  Från en skiss i gips till färdig staty i brons.
  Fredagen den 15 augusti 2014 levereras statyn till Gustav Adolfs plan i Enköping. Statyn monteras på en bricka och mutter i röd granit från Bohuslän.
 • 2014.06.14
  Elever på besök
  Eleverna var mycket väl pålästa. Intresset var högt och det kom många knepiga frågor om Johan Petter som har en spännande historia och var en mycket i
 • 2014.05.27
  Vårresa Stockholm
  J. P. Johnsson Sällskapet och Enköpings Fiatelist Förening gjorde en vårresa den 17 maj till Stockholm.
 • 2014.04.29
  Årsmöte med överaskningar
  J. P. Johansson Sällskapet har haft årsmöte den 15 april i SNA Europe / Bahcos lokaler.
 • 2014.04.11
  J.P Bladet nr1 2014
  Nu kan du läsa senaste numret av J.P Bladet
 • 2014.02.26
  En film av Leif Malm
  Uppfinnaren och lilla bäcken
 • 2014.01.15
  Sagan om Bahco
  Sagan om Bahco är en nyutgiven bok av Håkan Wall, Enköping. Boken är en mycket välgjord skildring av ett välkänt världsföretags.
 • 2013.11.13
  Invigningen av nytt museum den 11 november 2013
  J. P. Johansson Sällskapets Museum har flyttat in i Enköpings äldsta kontorsbyggnad Tallbacksvägen 2.
 • 2013.10.08
  Utomhusstaty projekt av J.P. Johansson
  Utomhusstaty projektet startade för mer än 5 år sedan på en Julmarknad på Stora torget Enköping.

That is why the market for replica Ebel watches is booming. While the terms "fake," replica watches often bring up negative connotations, there is nothing cheap about most of these watches. For starters in the rolex replica sale market, know this: one can find actual used Ebel rolex replica sale or preowned one for $2,650 - $8,900. Places like Melrose Jewelers will usually give you a one-year-warranty and parts guarantee. You may be able to find used and preowned swiss replica watches on Ebay or at an auction site, but you won't be getting the warranty or safeguard on your investment that official jewelers offer. Regardless, for many buyers, $8,000 is still way too high to pay for a breitling replica sale or piece of jewelry. Kopiwatch.com offers replica Ebel Sportwave Chronograph with a 30 day money-back guarantee and a full 1 year warranty.