Välkommen till BAHCO MUSEET

Läs våran nya folder här >>

BAHCO MUSEET invigt lördagen den  21 maj 2022

Varmt välkomna till denna historiska dag!

Stort tack till Ola Bigelius som gjort detta Bahco Museum möjligt att iordningställa. Tyvärr har Ola inte haft möjlighet att vara med i dag. Olas fru Malin är här och Malin är också medlem.

Tack ,för Ert fantastiska stöd! En blomma till Dig och Ola.

Det är många som gjort detta möjligt. Några som jag vill passa på att tacka för är Bengt Carlsson, Bengt Du har varit drivande och inspirerande,  Du har även personligen investerat i 4 aggregat för korrekt Musée klimat enligt Riksantikvarieämbetets  regler.

Rolf Jönsson har varit helt otrolig ! Utan Dig har inte Sällskapet och Bahco Museum kommit till. Christer Löthegård Du är en klippa. Tekniker och problemlösare, mycket betydelsefull i att bygga upp ett nytt museum. Det är flera som varit med och hjälpt till tack alla Ni andra som fixat och skänkt föremål. Samlingarna har utökats sedan tidigare J.P. museet. Innan Linda klipper bandet vill jag presentera dagens special inbjudna gäster :

Cecilia Bygdell från Upplands Museet kommer klockan 13.30 att informera om sista dagarna på Bahco Verktyg.

Lisa Rundberg nyutbildad smed på Järnakademin i Kramfors. Efter 3 ½ årsutbildning är Lisa tillbaka till bygden och bygger nu sin egen smedja utanför Fjärdhundra.

Göran Sundström ordförande i Järnhandelns Intresseförening. Göran kommer att informera och visa bilder från deras unik Järnhandel på Skansen i Stockholm.

Linda Karlsberg tidigare chef för Enköpings Museum och Turisinformationen. Nu jobbar Linda med olika projekt bland annat Joar Blå.

Nu Linda är det dags att klippa bandet till detta unika Bahco Museum.

 

Linda, säger något…. , klipper bandet !

Fanfar !!!!!    Applåder !!!!!  Ola Bigelius har iordningställt en lokal på Kvartsgatan 2 A Stenvreten.

Från vänster Ola Bigelius Entreprenör ,Stig Lundh  Ordf. J.P.J. Sällskapet, Bengt Carlsson tidigare VD Bahco   

J.P.Johanson Sällskapets planerar för en invigning av Bahco Museet till våren. Lokalen är på 300 m2. Moderna layout, bra klimat för museum. Plats för större verkstadsmaskiner från Bahco , Varumärket Bahco är starkt i Europa, Argentina och Asien.  Bahco  har nu över 20000 produkter. Se företagets hemsida  http://www.bahco.com .För mer information kontakta ordförande Stig Lundh tel. 073-8295875 e -mejl stig.l.lundh@gmail.com